ROMBLOMANON PUBLISHING HOUSE
Publisher
CYRIL T. MAYOR
Editor In-Chief
GILBERT R. MINANO
Associate Editor
               RIO TEODOSIO       ED VERCELES       ED MARZONIA                
LYNDON MOLINO
Columnist
                  ROLLY MARGRACIA       MARGE RABINO
    Marketing Managers   
Atty. MANUEL R. RECTO     ERNESTO G. ANG
Legal Counsel   Adviser
Ang Romblon Today ay buwanang pahayagan na may tanggapan      sa 446  Z.P. De Guzman St., Quiapo, Manila 
                    Mga telepono bilang   785-7755
           Cell. # 0920-4055425FAX # 456-4754
   011-63-920-4055425 pag nagdial galing sa U.S.A